فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
به همت انجمن ایرانی تاریخ کرسی ترویجی "جریان های فرهنگی در ایران معاصر (1332-1357)" برگزار شد. نسخه چاپی RSS
 • به همت انجمن ایرانی تاریخ 
کرسی ترویجی به همت انجمن ایرانی تاریخ
  کرسی ترویجی "جریان های فرهنگی در ایران معاصر (1332-1357)"
  برگزار شد.

  سه‌شنبه 15 اسفند 1396 ساعت 8:45

  ارئه دهنده: دکتر رضا بیگدلو مدیر جلسه: دکتر محمد امیر احمدزاده ناقدان: دکتر جواد مرشدلو دکتر حسین احمدی

  کرسی ترویجی "جریانهای فرهنگی در ایران معاصر روز چهارشنبه 9 اسفند 1396 ساعت 10- 12 در سالن پرهام سازماد اسناد ملی برگزار شد. طی این جلسه دکتر رضا بیگدلو به ارائه طرح خود پرداختند و سپس آقایان دکتر جواد مرشدلو و دکتر حسین احمدی به نقد و بررسی طرح ایشان پرداختند.  خبر
  شماره مطلب: 4857
  دفعات دیده شده: 1315 | آخرین مشاهده: 13 ساعت پیش