فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه آموزشی "مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری؛ نقد و تحلیل منابع تاریخنگارانه (2) دکتر علیرضا ملائی توانی اسفند 1396 برگزار نخواهد شد و تاریخ جدید برگزاری کارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد. نسخه چاپی RSS
 • کارگاه آموزشی "مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری؛
  نقد و تحلیل منابع تاریخنگارانه (2) دکتر علیرضا ملائی توانی اسفند 1396 برگزار نخواهد شد و تاریخ جدید برگزاری کارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

  سه‌شنبه 8 اسفند 1396 ساعت 11:18

  تاریخ جدید متعاقباً اعلام خواهد شد
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4852
  دفعات دیده شده: 510 | آخرین مشاهده: 29 دقیقه پیش