فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه آموزشی مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری نقد و تحلیل منابع تاریخنگارانه (1) روز پنج شنبه 26 بهمن برگزار شد نسخه چاپی RSS
 • کارگاه آموزشی مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری
نقد و تحلیل منابع تاریخنگارانه (1) 
روز پنج شنبه 26 بهمن برگزار شد کارگاه آموزشی مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری
  نقد و تحلیل منابع تاریخنگارانه (1)
  روز پنج شنبه 26 بهمن برگزار شد

  شنبه 28 بهمن 1396 ساعت 9:55

  کارگاه مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری روز پنجشنبه 26 بهمن در سالن پرهام سازمان اسناد برگزار شد. این کارگاه با استقبال بسیار خوب علاقمندان تاریخ رو به رو شد و با توجه به محورها: تفاوت منابع تاریخی و منابع تاریخنگارانه، نقد منابع تاریخ نگارانه، رخداد تاریخی: حادثه یا فرایند، مسائل روش شناسی تاریخی، مسائل معرفت شناسی تاریخی، تاریخ نگری، عینیت، گزینش، مورخ، تاریخ پژه، روایت تاریخی، کنش گفتار مورخان، دانش و شبه دانش در تاریخ، نقد گفتمانی، تحلیل محتوا؛ حضار درخواست برگزاری ادامه کارگاه را نمودند که قرار شد بخش دوم آن در هفته های آتی برگزار شود. این کارگاه بشکل سلسله ای برگزار خواهد شد. به رغم اهمبت بنیادین آن در مطالعات تاریخی اما تاکنون کارگاهی با این موضوع برگزار نشده و در واقع مغفول واقع شده است از این رو این کارگاه در پاسخ به این نیاز اصلی دانشجویان و پژوهشگران تاریخ برنامه ریزی و ان شالله بخشهای بعدی آن نیز اجرا خواهد شد.
  دکتر ملایی که سالها در زمینه تاریخنگاری کارهای ارزنده ای را انجام داده اند نوید چاپ اثر خود را در این زمینه دادند  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4835
  دفعات دیده شده: 1290 | آخرین مشاهده: 9 ساعت پیش