فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه آموزشی تولید و ساخت فیلم و مستند تاریخی چاپ RSS
 • کارگاه آموزشی تولید و ساخت فیلم و مستند تاریخی کارگاه آموزشی تولید و ساخت فیلم و مستند تاریخی
  سه‌شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 10:32

  مدرس: مصطفی شوقی: نویسنده،کارگردان و مستندساز زمان: سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 16 تا 18:30

  .انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار می کند
  کارگاه آموزشی تولید و ساخت فیلم و مستند تاریخی
  مدرس: مصطفی شوقی: نویسنده،کارگردان و مستندساز
  زمان: سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 16 تا 18:30
  مکان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  جهت ثبت نام: دانشجویان تاریخ پنج هزار تومان، دانشجویان سایر رشته ها ده هزار تومان
  خانم نعیمی: 09150742586  کارگاه ها
  شماره مطلب: 4832
  دفعات دیده شده: 1211 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش