فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول "وضعیت آسوری ها در سال های جنگ جهانی اول" نسخه چاپی RSS
 • حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول 
حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول
  "وضعیت آسوری ها در سال های جنگ جهانی اول"

  سه‌شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 8:57

  سخنران: دکتر سیروان خسرو زاده یکشنبه 29 بهمن ماه 1396 ساعت 14 تا 16

  حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول با موضوعیت وضعیت آسوری ها در سال های جنگ جهانی اول
    به مناسبت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول 
  سخنران: دکتر سیروان خسرو زاده
  یکشنبه 29 بهمن ماه 1396 ساعت 14 تا 16
  (مکان: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند(64 غربی
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سالن اندیشه  نشست ها
  شماره مطلب: 4831
  دفعات دیده شده: 894 | آخرین مشاهده: 5 ساعت پیش