فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: دیرینه شناسی مساله مراقبت در گفتمان پزشکی ارایه دهنده: خانم دکتر فتانه قدیریان ناقدان: دکتر مصطفی مهرآیین و دکتر سید آیت الله میرزائی چاپ RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
دیرینه شناسی مساله مراقبت در گفتمان پزشکی
ارایه دهنده: خانم دکتر فتانه قدیریان
ناقدان: دکتر مصطفی مهرآیین و دکتر سید آیت الله میرزائی انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  دیرینه شناسی مساله مراقبت در گفتمان پزشکی
  ارایه دهنده: خانم دکتر فتانه قدیریان
  ناقدان: دکتر مصطفی مهرآیین و دکتر سید آیت الله میرزائی

  شنبه 21 بهمن 1396 ساعت 11:07

  زمان برگزاری: چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 10-12

  کارگروه تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ با همکاری دبیرخانه هیات حمایت کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره برگزار می کند:

   

  دیرینه شناسی مساله مراقبت در گفتمان پزشکی

  (مطالعه ای در باب پرستاری در دوران دفاع مقدس )

  ارایه دهنده: خانم دکتر فتانه قدیریان (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

  ناقدان: دکتر مصطفی مهرآیین و دکتر سید آیت الله میرزائی

  زمان برگزاری: چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 10-12

  مکان برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن شورای 1

  حضور برای کلیه علاقمندان آزاد است  نشست ها
  شماره مطلب: 4830
  دفعات دیده شده: 144 | آخرین مشاهده: 17 دقیقه پیش