فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: دیرینه شناسی مساله مراقبت در گفتمان پزشکی ارایه دهنده: خانم دکتر فتانه قدیریان ناقدان: دکتر مصطفی مهرآیین و دکتر سید آیت الله میرزائی چاپ RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
دیرینه شناسی مساله مراقبت در گفتمان پزشکی
ارایه دهنده: خانم دکتر فتانه قدیریان
ناقدان: دکتر مصطفی مهرآیین و دکتر سید آیت الله میرزائی انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  دیرینه شناسی مساله مراقبت در گفتمان پزشکی
  ارایه دهنده: خانم دکتر فتانه قدیریان
  ناقدان: دکتر مصطفی مهرآیین و دکتر سید آیت الله میرزائی

  شنبه 21 بهمن 1396 ساعت 11:07

  زمان برگزاری: چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 10-12
  بدون شرح


  نشست ها
  شماره مطلب: 4830
  دفعات دیده شده: 1135 | آخرین مشاهده: 15 ساعت پیش