فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه گیلان برگزار می گردد: نشست علمی اهمیت ایجاد مرکز اسناد و تاریخ روابط خارجی گیلان نسخه چاپی RSS
 • با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه گیلان برگزار می گردد:
نشست علمی اهمیت ایجاد مرکز اسناد و تاریخ روابط خارجی گیلان با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه گیلان برگزار می گردد:
  نشست علمی اهمیت ایجاد مرکز اسناد و تاریخ روابط خارجی گیلان

  سه‌شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 10:47

  سخنرانان: دکتر کاظم شریف کاظمی دکتر عباس پناهی زمان: چهارشنبه 18 بهمن ماه 96 پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان

  مرکز آموزش و پژوهشهای بین المللی وزارت امورخارجه، پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان و  انجمن ایرانی تاریخ شعبه گیلان:
  نشست علمی اهمیت ایجاد مرکز اسناد و تاریخ روابط خارجی گیلان

  سخنرانان:
  دکتر کاظم شریف کاظمی
  دکتر عباس پناهی
  زمان: چهارشنبه 18 بهمن ماه 96
  پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان، تقاطع غیر همسطح انتظام، بلوار شیرین فومنی، جنب مزار میرزا کوچک خان  نشست ها
  شماره مطلب: 4827
  دفعات دیده شده: 939 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش