فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نشست مشترک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ و اعضای کارگروه آموزش و پرورش انجمن با اعضای دیبرخانه راهبردی درس تاریخ وزارت آموزش و پرورش کرمان، نسخه چاپی RSS
 • نشست مشترک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ 
و اعضای کارگروه آموزش و پرورش انجمن 
با اعضای دیبرخانه راهبردی درس تاریخ وزارت آموزش و پرورش کرمان، نشست مشترک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
  و اعضای کارگروه آموزش و پرورش انجمن
  با اعضای دیبرخانه راهبردی درس تاریخ وزارت آموزش و پرورش کرمان،

  دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت 14:46

  زمان: 5 دی 1396 مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمان

  اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ همراه با اعضای کارگروه آمورش و پرورش انجمن با اعضای دبیرخانه راهبردی درس تاریخ وزارت آموزش و پرورش کرمان نشست مشترکی را در تاریخ 5 بهمن در دانشکده ادبیات دانشگاه کرمان برگزار کردند.  خبر
  شماره مطلب: 4825
  دفعات دیده شده: 368 | آخرین مشاهده: 5 روز پیش