فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود: به مناسبت هزارمین سال سفر ناصرخسرو به تون/فردوس: همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگردی وتوسعه شهرستان فردوس تون چاپ RSS
 • با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود:
به مناسبت هزارمین سال سفر ناصرخسرو به تون/فردوس:
همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگردی وتوسعه شهرستان فردوس
تون با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود:
  به مناسبت هزارمین سال سفر ناصرخسرو به تون/فردوس:
  همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگردی وتوسعه شهرستان فردوس
  تون

  دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت 11:42

  فرصت ارسال مقالات 15 بهمن اعلام نتایج داوری اول اسفند زمان برگزاری همایش: 23و24اسفند 1396

  به مناسبت هزارمین سال سفر ناصرخسرو به تون/فردوس:
  همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگردی وتوسعه شهرستان فردوس
  تون

  محورهای همایش
  جاذبه ها و قابلیت های گردشگری شهرستان فردوس
  آثار و پیامدها توسعه گردشگری با الویت شهرستان فردوس
  موانع و محدودیت های توسعه گردشگری شهرستان فردوس
  ظرفیت های گردشگری و توسعه منطقه ای


  نشانی دبیرخانه همایش:مشهد میدان آزادی پردیس دانشگاهفردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر قطب علمی
  تلفن و نمابر:03518806733 
  همراه::09157380778

  سایت همایش: http://ft.unac.ir
  ایمیل: ferdows.tourisn@um.ac.ir


  فرصت ارسال مقالات 15 بهمن
  اعلام نتایج داوری اول اسفند
  زمان برگزاری همایش: 23و24اسفند 1396  همایش ها
  شماره مطلب: 4824
  دفعات دیده شده: 1053 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش