فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نخستین نشست "نقد و جستاری بر تاریخ نگاری تاریخ شفاهی معاصر ایران" تاریخ شفاهی هاروارد سخنرانان: دکتر مهدی ابوالحسنی ترقی، سیروس سعدوندیان، حسین دهباشی و مرتضی رسولی پور دبیر نشست: فائزه توکلی نسخه چاپی RSS
 • نخستین نشست
نخستین نشست
  "نقد و جستاری بر تاریخ نگاری تاریخ شفاهی معاصر ایران"
  تاریخ شفاهی هاروارد
  سخنرانان:
  دکتر مهدی ابوالحسنی ترقی، سیروس سعدوندیان، حسین دهباشی و مرتضی رسولی پور
  دبیر نشست: فائزه توکلی

  دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت 10:31

  یک شنبه 29 بهمن ماه 1396 ساعت 14 تا 17 مکان: سالن پرهام، مرکز اسناد و آرشیو ملی

  گروه تاریخ سیاسی

  با همکاری انجمن ایرانی تاریخ

  و پژوهشکده اسناد مرکز آرشیو ملی ایران برگزار می کند:

  نخستین نشست

  "نقد و جستاری بر تاریخ نگاری تاریخ شفاهی معاصر ایران"

  تاریخ شفاهی هاروارد

  پروژه تاریخ شفاهی هاروارد که توسط آقای حبیب لاجوردی و اقای ضیاء صدقی از سال 1981 تا 1984 انجام گرفته است با 134 نفر از شخصیت های نخبه در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ انجام گرفته است.

  سخنرانان:

  دکتر مهدی ابوالحسنی ترقی، سیروس سعدوندیان، حسین دهباشی و مرتضی رسولی پور

  دبیر نشست: فائزه توکلی

  یک شنبه 29 بهمن ماه 1396

  ساعت 14 تا 17

  مکان: سالن پرهام، مرکز اسناد و آرشیو ملی  نشست ها
  شماره مطلب: 4823
  دفعات دیده شده: 1294 | آخرین مشاهده: 23 دقیقه پیش