فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع اساطیر توسط انجمن ایرانی تاریخ شعبه بناب مدرس دکتر حجابی چاپ RSS
 • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع اساطیر توسط انجمن ایرانی تاریخ شعبه بناب
مدرس دکتر حجابی برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع اساطیر توسط انجمن ایرانی تاریخ شعبه بناب
  مدرس دکتر حجابی

  یکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 17:39

  زمان: 12 بهمن 1396

  شعبه بناب انجمن ایرانی تاریخ کارگاه آموزشی در رابطه با اساطیر و تدریس دکتر حجابی ترتیب دادند و در این کارگاه دبیران تاریخ و ادبیات این شهرستان حضور داشتند.  کارگاه ها
  شماره مطلب: 4820
  دفعات دیده شده: 1146 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش