فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
دومین نشست از سلسله نشست های "حیات اجتماعی ایران در سالهای جنگ جهانی اول" (به مناسبت یک صدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول) تحولات معارف (آموزش و پرورش) در سالهای جنگ جهانی اول سخنران: مسعود کوهستانی نژاد چاپ RSS
 • دومین نشست از سلسله نشست های 
دومین نشست از سلسله نشست های
  "حیات اجتماعی ایران در سالهای جنگ جهانی اول"
  (به مناسبت یک صدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول)
  تحولات معارف (آموزش و پرورش)
  در سالهای جنگ جهانی اول
  سخنران: مسعود کوهستانی نژاد

  یکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 17:33

  یک شنبه 6 اسفند 1396 ساعت 14 تا 16

  انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علوم تاریخی برگزار می کند:
  دومین نشست از سلسله نشست های 
  "حیات اجتماعی ایران در سالهای جنگ جهانی اول"
  (به مناسبت یک صدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول)
  تحولات معارف (آموزش و پرورش) 
  در سالهای جنگ جهانی اول  یک شنبه 6 اسفند 1396 ساعت 14 تا 16
  مکان: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه  نشست ها
  شماره مطلب: 4819
  دفعات دیده شده: 888 | آخرین مشاهده: 2 ساعت پیش