فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع: حیات اقتصادی ایران در دوره قاجار به همت انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود چاپ RSS
 • کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع:
حیات اقتصادی ایران در دوره قاجار 
به همت انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع:
  حیات اقتصادی ایران در دوره قاجار
  به همت انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود

  یکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 13:31

  ارائه دهنده: سمیه توحیدلو ناقدان: شهرام یوسفی فر و فریدون شیرین کام سه شنبه 17 بهمن ماه 1396 ساعت 14 تا 16

  انجمن ایرانی تارخ با همکاری دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره برگزار می کند:
  حیات اقتصادی ایران در دوره قاجار
  ارائه دهنده: سمیه توحیدلو
  ناقدان: شهرام یوسفی فر و فریدون شیرین کام
  سه شنبه 17 بهمن ماه 1396
  ساعت 14 تا 16
  مکان: تهران، بزرگراه حقانی، نبش خیابان کوشا، سازمان اسناد ملی ایران، طبقه هفتم، سالن پرهام  خبر
  شماره مطلب: 4815
  دفعات دیده شده: 971 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش