فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش سخنرانیهای چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس پنجم بهمن 1396 نسخه چاپی RSS
 • گزارش سخنرانیهای چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس
پنجم بهمن 1396 گزارش سخنرانیهای چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس
  پنجم بهمن 1396

  شنبه 14 بهمن 1396 ساعت 14:58

  با سخنرانی دکتر حسن آبادی، دکترزهیر صیامیان گرجی، دکتر طوبی فاضلی پور، دکتر محمد امیر احمدزاده، علی عبداللهی نیا، فاطمه تقوایی، دکتر محمدرضا عسـکرانی، دکتر فرهاد دشتکی نیا، آزیتا منگابادی، نورالله پهلوان و فریدون سالار، رضوان نعمتی، عبدالرضا کریمی و...

  پس از افتتاحیه و رونمایی از کتاب در ادامه نخستین نشست همایش آقای دکتر حسن آبادی مقاله خود با عنوان "تاریخنگاری باستانی پاریزی و تاثیر آن بر تعمیق دانش محلی معلمان تاریخ" را ارائه کردند و نشست .نخست پایان یافت

  نشست دوم با سخنرانی دکتر زهیر صیامیان، استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با مقاله شان تحت عنوان "ایران از چشم ایرانی؛ اهمیت و ضرورت آموزش تاریخ ملی از چشم انداز تاریخ محلی" آغاز شد و پس از آن دکتر محمد امیر احمدزاده استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی در رابطه با کاربست رویکرد تاریخ مفهومی؛ راهکارهای مهم در بهبود آموزش تاریخ سخنرانی ایراد کردند پس از آن آقای علی عبدالهی نیا، دبیر تاریخ رفسنجان به شرح مقاله خود با عنوان "زمینه های تاریخی، اجتماعی استقبال از مدارس دخترانه در شهر کرمان عصر ناصری و مظفری" پرداختند. سخنرانی بعدی "توسعه فرهنگی در مدارس وقفی" به سرکار خانم فاطمه تقوی مدرس دانشگاه فرهنگیان تعلق داشت و به صورت موردی در رابطه با مدرسه وقفی ترکان خاتون از قراختائیان کرمان مطالعه شده بود. نشست دوم با سخنرانی پیرامون بررسی ضرورت و اهداف شکل گیری سپاه دانش ایران دهه 40 هجری شمسی پایان یافت. ریاست نشست نخست بر عهده دکتر خیراندیش، دکتر طیبی، خانم توکلی و خانم صالحی نیا بود و در تالار اندیشه واقع در طبقه همکف دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.

  همزمان با نشست نخست در  تالار خواجو واقع در طبقه سوم دانشکده ادبیات میزگزدی با عنوان "بررسی نقش مدارس مسیونری در ایران" آغاز شد و مدیریت آن با دکتر بهمن    شعبان زاده بود؛ دکتر عسکرانی استاد یار گروه تاریخ پیام نور اصفهان و دکتر دشتکی نیا کارشناسان میزگرد بودند. در این میزگرد سخنرانیهای با عناوین "نقش مبلغان مذهبی غرب در آموزش و پرورش عصر قاجاریه؛ مطالعه موردی: مدارس خارجیان در اصفهان" توسط دکتر عسکرانی، "بررسی نقش رقابتهای میسیون های مذهبی در تاسیس نخستین مدارس نوین در آذربایجان" توسط دکتر دشتکی نیا، "فعالیت های آموزشی ارامنه همدان از مشروطه تا پایان دوره پهلوی اول" توسط خانم آزیتا منگابادی، "مدارس مسیسونرهای مذهبی در زمان قاجار با تاکید بر دوران ناصرالدین شاه و نقش آنان در تحولات ایران آن عصر" توسط نورالله پهلوان و فریدون سالار، "عوامل شکل گیری مدارس خارجی در ایران با تاکید بر نقش فرهنگی این مدارس در اصفهان" توسط رضوان نعمتی ارائه شدند. 

  حضار سالن را برای اقامه نماز و صرف ناهار ترک کردند.  ساعت 13 نشست دوم  در تالار اندیشه با ریاست دکتر حسین طلایی، دکتر کاویانی، خانم گلستانی، خانم حشمتی برگزارشد و خانم دکتر طوبی فاضلی پور مقاله ای با عنوان "دانش آموز درونگرا، چالش پیش روی معلمان" را ارائه کردند و سپس عبدالرضا کریمی دبیر تاریخ در کرمان سخنرانی با عنوان "هویت ملی گمشده در کتاب درسی تاریخ معاصر" را طرح کردند و پس از آن خانم رزا معماری از دبیران تاریخ در اراک محتوای کتاب تاریخ دو از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه  را بررسی کردند و از دو روش مک لافلین و گانینگ استفاده کردند.  آقای مسیح جواهردهی به بررسی محتوای دروس پایه به روایت تاریخ شفاهی ایران پرداختند و در پایان خانم دکتر سارا اسدپور استادیار بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان سخنرانی با عنوان "تحلیل محتوای کتاب درسی تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم بر اساس مولفه های تفکر انتقادی " را ارائه کردند.

  موازی با نشست دوم میزگرد دوم نیز در تالار خواجو تحت عنوان "نظام نوین آموزشی و چالشهای آن در ایران" برگزار شد و مدیریت آن با دکتر بهمن شعبان زاده بود و دکتر محمد امیر احمدزاده و مهرداد فردیار به عنوان کارشناسان میزگرد همکاری داشتند. در این میزگرد مقالاتی با عناوین "مروری برتاریخچه آموزش درس تاریخ در دوهر قاجار و پروگرام رسمی آن در تحصیلات متوسطه" از مهرداد فردیار، "آموزش و مراکز علمی در ایران باستان" از خانم آمنه نجف زاده، "مراکز علمی و آموزشی طبرستان در عصر علویان" از زهرا مباشر امینی، "واکاوی تاثیر تصاویر کتاب تاریخ سال یازدهم، در انتقال مفاهیم به دانش آموزان" از آقای امید اخوی، "نوسازی آموزش و پرورش در دوران رضاشاه و تاثیرات آن بر مدارس زرتشتی ایران" و "مقایسه محتوای آموزش تاریخ در کتابهای مطالعات اجتماعی چهارم و پنجم دبستان" از حسین سلیمی ارائه شدند.  نشست سوم با عنوان "روش های آموزش تاریخ" ساعت 15 در تالار اندیشه و به ریاست دکتر رستمی نسب، دکتر رسولی، دکتر صالحی، خانم معماری برگزار شد. آقای امیر آریای نژاد نخستین سخنرانی با عنوان "تجربیات معلمان تاریخ در ایجاد روحیه ی تحقیق در تاریخ نزد دانش آموزان" داشتند و پس از ایشان خانم اعظم کاظمی مقاله خود با عنوان " تاریخ اجتماعی و گرایش دانش اموزان به درس تاریخ" را شرح دادند و خانم فاطمه مرتضوی تحت عنوان "راهکارهای ارقای لذت یادگیری در فرایند تدریس تاریخ و رویکردهای نوین در این حوزه" سخنرانی کردند. خانم فخری زنگی آبادی سخنران بعدی بودند که به واکاوی تاثیر کاربرد علم جغرافیا بر آموزش تاریخ در مدارس پرداختند و آخرین سخنرانی آخرین نشست چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس از خانم فریده حشمتی با عنوان "نقش انجمن ایرانی تاریخ در گسترش دانش تاریخ"  بود.

   

  گزیده ای از سخنان برخی  اساتید و پژوهشگران

  آقای دکتر حسن آبادی:
  مهمترین مولفه ها و شاخصه های دکتر باستانی پاریزی :
  ۱ -مردمی بودن وی.
  ۲-وامدار تاریخ بودن
  ۳-منزه فکر میکرد و منزه مینوشت
  ۴-آثارش کمتر بوی نفرت و کینه دارد.
  ۵-شوخ طبع بود
  ۶-جدیت و پشتکار در تاریخ
  ۷-انگیزه و هویت تاریخی
  ۸-از نگاه وی کرمان دل ایران بود و پاریز دل کرمان
  ۹-تنوع در نگارش و خروجیهای تاریخی(روزنامه نگاری-...)
  ۱۰-خودانتقادی نسبت به خود و جامعه
  ۱۱-کلاس داری در تاریخ و توجه به دانش اموزان

   

  دکتر عبدالرسول خیراندیش :
  اگر آموزش تاریخ نیاز و کاستی و بایسته ای دارد ، کمترین نقش را درراین کاستی معلمان تاریخ دارند.
  آموزش تاریخ مشکلاتی خارج از کلاس درس دارد

   

  حجه الاسلام والمسلمین محمود آبادی مدیر محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوبشرق کشور.
  تاریخ صرفا قصه گویی و داستانسرایی نیست. نگاه جدیدی که به تاریخ باید انداخت نگاه تحلیلی و تاثیرگذاری است که میتواند فراروی آینده ما را روشن جلوه دهد تا بتوانیم تحلیل عمیق از اتفاقات فرهنگی اجتماعی و سیاسی هر دوره داشته باشیم و از آموزگار تاریخ درسهایی را بیاموزیم و خطاهایی که پیشینیان در طول زندگی سیاسی و اجتماعی خود داشتند ، تکرار نکنیم

   

  دکتر زهیر صیامیان:

  حافظه محور آموزش تاریخ است.
  عمده توجه ما در روایت تاریخ ملی ، به بیاد سپرده ها معطوف شده است
  ایده مهم در آموزش تاریخ:
  کُنِش گری آموزشی داوطلبانه معطوف به خیر و مصلحت جمعی...

  دکتر علی عبداللهی نیا:

  وقتی اولین مدرسه مستقل ملی در سال ۱۲۸۲ توسط بانو طوبی آزموده تاسیس میشود. به دلیل اعتقادات تند مذهبی پس از ۴ روز تعطیل میشود.
  مدریه دوشیزگان هم بعد از یک ماه تعطیل شد.
  بعد از دوره استبداد صغیر با سازو کارهایی ذهنیت جامعه مذهبی را برای تحصیل دختران تلطیف میکنند.
  البته در کرمان تاسیس مدارس سبک جدید با مخالفت بزرگان مصادف نشد.

  پایه گذار اولیه مدارس در کرمان زرتشتیان و مسیونرهای مذهبی بودند
  کیخسرو شاهرخ از پیشگامان تاسیس مدارس سبک جدید بود

  اولین مدرسه پسرانه مرسلین و مدرسه دخترانه مدرسه دوشیزگان انگلیسی بود

   

  دکتر عسکرانی:

  بررسی و نقد یکی از روزنامه های قاجار که مردم را از فرستادن فرزندانشان به مدارس کفار( مسیونرها) منع میکنند ، با این استدلال که لامذهب و بی دین میشوند.
  بررسی ژانوس در دوران باستان که دو روی متفاوت دارد، تشبیه آن به مدرنیته غرب که یک روی مثبت و یک روی منفی دارد. مسیون های مذهبی حتی در انقلاب کبیر فرانسه هم به چالش کشیده شده است و دو روی مثبت و منفی دارد.
  اشاره به اینکه مناظره ادیان رسم و معمول بوده است، مثلا در دربار مامون.
  عقب ماندگی ایران نسبت به غرب و سعی در تقلید از آنها و مخالفان آنها که تمایل به کناره گیری کردن از پیشرفت غربی داشتند.
  راه حل: گرفتن نکات مثبت و نگرفتن نکات منفی.

   

  فاطمه تقوی:

  آثار مثبت وقف در زمینه های مختلف جامعه ایجاب میکند که به این مساله نگاه ویژه داشته باشیم.
  نمونه موفق وقف فرهنگی در تاریخ کرمان مدارس وقفی ترکان خاتون بوده است.
  علت انتخاب دوره قراختاییان در این پژوهش :

  با حمله مغول دوره شکوفایی فرهنگی ایران افول کرد.
  از زمان تاسیس دولت ایلخانان انگیزه های فرهنگی موجب رشد ایران میشود.
  در زمان ترکان خاتون محبوبیتی که برای ترکان خاتون از این اقدام بوجود می آمد نقش مهمی داشت.
  از طرفی اقدام دینی انجام میشود و از طرفی رابطه خوبی با مغولها برقرار میکند.

  مدرسه ای که وی در کرمان ایجاد میکند تکمیل مدرسه ای است که همسرش قطب الدین تاسیس کرده و تا ۳۰ سال بعد این وقف ها را ادامه میدهد.

  وی مهریه خودش را که ده هزار دینار بوده طلب کرده و همه آن را به وقف اختصاص میدهد.

   

  آقای دکتر خیراندیش:
  بایستی در سطوح مختلف و جوانب مختلف مفهوم و نیاز آموزش اساسی تاریخ بررسی شود.

  خبر داده اند که امسال آخرین سال استفاده از کتاب تاریخ در دوره پیش دانشگاهی است.
  این کتاب قالب و طرح قبلی را شکسته بود.
  طراحی حساب شده ای داشت مابین متد و محتوی و هدایت تحصیلی و دانش تاریخی.
  مشکلی که داشت این بود که مولف در این زمینه نداشتیم.
  برای اجرای طرح این کتاب جمعی دعوت شده بودند. که هر کدام نوشتن بخشی از این کتاب را به عهده داشتند. (مجموعا ۸ نفر )
  نشان میداد که میشود از قالب محدود کتابهای درسی درآمد و جمعی را بکار گرفت.
  همین جمع همکاران در چندین نوبیت برای اموزشهای ضمن خدمت مربوط به کتاب همکاری کردند.
  و بازخورد آن در بین دانش آموزان بسیار عالی بود.که غیر قابل انتظار بود.
  این کتاب بیش از ۲۵ سال استفاده شد.از راه دور از جمعی که این کتاب را ساختند تشکر میکنم

   

  آقای دکتر طیبی:
  به رغم صحبتها و بیانات که بارها شنیدیم علوم انسانی متاسفانه با مظلومیت و گمنامی در کشور ما مواجه است.
  رشتا تاریخ در گمنامی بیشتری به سر میبرد.
  با تلاش پیشکسوتان تاریخ و نسل علاقمند شاهد جنبشی در جهت اعتلای دانش تاریخ در کشور هستیم. از جمله
  برگزاری همایش و کنگره ها
  :
  نگارش کتب درسی توسط متخصصان.
  راه اندازی رشته های مرتبط در دانشگاههای مختلف. . .
  امیدواریم این روند در آموزش و پرورش هم شکل بگیرد.

   

  آقای عزیزالله صفا:
  همکاران تاریخ که کتاب چاپ کرده اند و فعالیتهایی داشته اند تعدادشان کم نیست.
  ان شا الله در شهرها و استانهای دیگر هم معرفی همکاران فعال در این زمینه ادامه پیدا کند.

   


  خانم دکتر فاضلی پور :
  توجه و تاکید بر چشم انداز آموزش ملی تاریخ توسط دبیرخانه همایش مد نظر قرار گیرد.

  به لحاظ آماری نیمی از افراد ،در گروه درونگرا قرار دارند.
  افراد در جامعه متفاوتند. پس شیوه یادگیری هم در انها متفاوت است.

  شخصیت بیانگر ان دسته از ویژگیهای فرد است که شامل الگوهای ثابت فکری ، عاطفی و رفتاری انهاست

  استنباط غلط از درونگرایی:
  گاهی رفتار درونگراها به گونه ای است که آنها را به بی اعتنایی ، بی تفاوتی و غیر اجتماعی بودن متهم میکنند.

  راهبردی آموزشی درونگرایان:
  آموزش آنلاین و امکان ارتباط ندشتاری با معلم
  فرصت دهی پیش از پاسخ
  بحث در گروههای کوچک
  یادگیری در محیط چالشی
  طرح درس مناسب  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4814
  دفعات دیده شده: 1486 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش