فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
به همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان و دانشگاه بیرجند برگزار می شود: همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام تا پایان قرن سیزدهم هجری (ایران، هند و عثمانی) چاپ RSS
 • به همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان و دانشگاه بیرجند برگزار می شود:
همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام تا پایان قرن سیزدهم هجری (ایران، هند و عثمانی) به همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان و دانشگاه بیرجند برگزار می شود:
  همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام تا پایان قرن سیزدهم هجری (ایران، هند و عثمانی)

  شنبه 14 بهمن 1396 ساعت 9:49

  زمانهای مهم ثبت نام و ارسال کلیپ و مقاله: 20 دی ماه الی 15 اسفند ماه 1396 اعلام داوری مقالات: 25 فروردین ماه 1397 زمان برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت ماه 1397

  محورها و موضوعات
  *ساختار دیوان سالاری 
  خاستگاه دیوان سالاری اسلامی
  دیوان سالاری و ادبیات: پهلوی، یونانی، فارسی، ترکی عربی
  پایگاه اجتماعی دبیران و الیگارشی؛ خاندان های دیوان سالار
  رسائل و متون دیوانی

  انواع دیوان ها
  بروکراسی، نظام اداری
  دیوانسالاری و مذهب

  کارکرد دیوان سالاری اسلامی
  شخصیت های دیوانی
  کارکرد علمی
  کارکرد نظارتی
  کارکرد اقتصادی
  کارکرد اجتماعی
  کارکرد شرعی
  کارکرد فرهنگی
  کارکرد سیاسی
  کارکرد نظامی

  تحولات دیوان سالاری اسلامی
  تحولات دیوان سالاری از قرن اول تا چهارم
  تحولات ناشی از ورود ترکان و مغولان
  تحولات ناشی از تشکیل دولت صفوی
  تحولات دیوان سالاری از افشاریه تا مشروطه
   
  و سایر موضوعات مرتبط

  زمانهای مهم
  ثبت نام و ارسال کلیپ و مقاله: 20 دی ماه الی 15 اسفند ماه 1396
  اعلام داوری مقالات: 25 فروردین ماه 1397
  زمان برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت ماه 1397

  هزینه ها
  هزینه ثبت نام: دانشجویی 40 هزار تومان، اساتید و پژوهشگران 60 هزار تومان
  هزینه چاپ چکیده: 30 هزار تومان برای دانشجویان، 80 هزار تومان برای اساتید و پژوهشگران

  مکان برگزاری کنگره
  ایران، پردیس دانشگاه بیرجند

  توضیحات
  افرادی که بیش از یک مقاله ارائه نموده اند صرفاً یکی از آن مقالات به صورت دانشجویی محاسبه خواهد شد و مقالات و مقالات بعدی به هزینه اساتید و پژوهشگران محاسبه می شود.

  ثبت نام از طریق:
  www.conf.birjand.ac.ir/divansalari
  divansalari@birjand.ac.ir  همایش ها
  شماره مطلب: 4810
  دفعات دیده شده: 914 | آخرین مشاهده: 18 ساعت پیش