فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
هم اندیشی حیات اجتماعی ایرانیان بمناسبت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول برگزار شد. نسخه چاپی RSS
 • هم اندیشی حیات اجتماعی ایرانیان بمناسبت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول برگزار شد. هم اندیشی حیات اجتماعی ایرانیان بمناسبت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول برگزار شد.
  چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت 15:55

  با حضور: دکتر منصوره اتحادیه، دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر مسعود کوهستانی نژاد

  هم اندیشی حیات اجتماعی ایرانیان بمناسبت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول با حضور دکتر منصوره اتحادیه، دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر شهرام یوسفی فر، ، دکتر مسعود کوهستانی نژاد، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.  خبر
  شماره مطلب: 4808
  دفعات دیده شده: 903 | آخرین مشاهده: 4 روز پیش