فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
مراسم رونمایی از کتاب اسناد معارف کرمان از مشروطه تا پهلوی دوم اثری از خانم فاطمه بیگم روح الامینی نسخه چاپی RSS
 • مراسم رونمایی از کتاب اسناد معارف کرمان از مشروطه تا پهلوی دوم
اثری از خانم فاطمه بیگم روح الامینی مراسم رونمایی از کتاب اسناد معارف کرمان از مشروطه تا پهلوی دوم
  اثری از خانم فاطمه بیگم روح الامینی

  چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت 15:21

  با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و اداره کل آموزش و پرورش کرمان

  انجمن ایرانی تاریخ با همکاری آموزش و پروش کرمان کتاب " اسناد معارف کرمان از مشروطه تا پهلوی دوم" اثر خانم فاطمه بیگم روح الامینی در چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس به تاریخ پنج بهمن 1396 رونمایی می شود.  خبر
  شماره مطلب: 4806
  دفعات دیده شده: 1036 | آخرین مشاهده: 42 دقیقه پیش