فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس (تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان) نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس (تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان) انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس (تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان)

  چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت 12:13

  برنامه چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس با سه نشست

  به نام خالق زیبایی ها

  برنامه چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس

   

  پنج شنبه 5/11/96

  افتتاحیه(تالار وحدت، دانشگاه شهید باهنر کرمان)

   

  سرود و قرآن

  40/8 ـ30/8

  سخنرانی افتتاحیه و خیرمقدم:آقای دکتر محمد محسن بیگی، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان

  9ـ40/8

  سخنرانی ریاست هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ: آقای دکتر شهرام یوسفی فر

  15/9ـ00/9

  گزارش دبیر علمی همایش: آقای دکتر جمشید روستا

  30/9ـ15/9

  گزارش دبیر اجرایی همایش: آقای رحیم روح بخش

  35/9 ـ30/9

  برنامه ویژه رونمایی از کتاب سرکار خانم روح الامینی )با پخش کلیپ موزه آگیرا و سخنرانی جناب آقای دعاگویی، معاون محترم پژوهشی آموزش و پرورش کرمان)

  50/9 ـ35/9

  سخنرانی افتتاحیه علمی همایش: جناب آقای دکتر عبدالرسول خیر اندیش

  05/10 ـ 50/9

   

  پذیرایی میان وعده : بمدت 25 دقیق

   

  نشست اول:  تاریخ آموزشوپرورش و آموزش تاریخ در کرمان

  تالار اندیشه( طبقه همکف دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان)

  هیات رئیسه: آقای دکتر خیراندیش، آقای دکتر طیبی، سرکار خانم دکتر فاضلی پور، سرکار خانم صالحی نیا

   

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  زمان اجرا

  دکتر ابوالفضل حسن آبادی، مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

  تاریخنگاری باستانی  پاریزی و تاثیر آن بر تعمیق دانش محلی

  معلمان تاریخ

  10/30-10/45

  دکترزهیر صیامیان گرجی، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

   

  «ایران از چشم ایرانی»

  اهمیت و ضرورت آموزش تاریخ ملی از چشم­انداز تاریخ محلی

  11ـ45/10

  محمد امیر احمدزاده

  گروه تاریخفرهنگی،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی

  کاربستِ رویکرد «تاریخ مفهومی»؛ راهکاری مهم در بهبود آموزش تاریخ

  مطالعه­ی موردی تاریخ سال سوم متوسطه اول(پایه نهم)

   

  11-11/15

  علی عبداللهی نیا، دبیر تاریخ، آموزش و پروش رفسنجان

   

  زمینه­های تاریخی، اجتماعی استقبال از مدارس دخترانه در شهرکرمان عصر ناصری و مظفری

   

  30/11- /1511

  فاطمه تقوایی،دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری

   

  توسعه فرهنگی درمدارس وقفی

  مطالعه موردی: مدرسه وقفی ترکان خاتون(قراختائیان کرمان)

  45/11- 30/11

   

                          پرسش و پاسخ و جمع بندی

   

   

  نماز و ناهار   13-12

   

   

   

  میزگرد موازی نشست اول: تالار خواجو(دانشکده ادبیات ، طبقه سوم)

  عنوان میزگرد: بررسی نقش مدارس مسیونری در نظام آموزشی ایران، زمان اجراء : 12 30/10

  مدیر میزگرد: دکتر بهمن شعبان زاده

  کارشناس مجری میزگرد: دکترفرهاد دشتکی نیا

   

  اعضای میزگرد

   

  عناوین مقالات

  زمان اجرا

  دکتر محمدرضا عسـکرانی

  گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، اصفهان

  نقش مبلّغان مذهبی غرب در آموزش و پرورش عصر قاجاریه؛ مطالعه موردی: مدارس خارجیان در اصفهان

   

  دکتر فرهاد دشتکی­نیا

  گروه تاریخِ دانشگاهِ شهید باهنرِ کرمان

  بررسیِ نقشِ رقابت­های میسیون­های مذهبی در تأسیسِ نخستین مدارسِ نوین در آذربایجان

   

  سمیه بیاتی، دانشجوی دکترا تاریخ اسلام، دانشگاه شیراز

  بررسی نقش میسیونرها در ترویج و تغییر آموزش و پرورش در عصر قاجار

   

  نورالله پهلوان و فریدون سالار، دبیران تاریخ، آموزش و پرورش آمل

  مدارس میسیونرهای مذهبی در زمان قاجار با تأکید بر دوران ناصرالدین­شاه و نقش آنان در تحولات ایران آن عصر

   

  رضوان نعمتی، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش اصفهان

   

  عوامل شکل گیری مدارس خارجی درایران با تاکیدبر نقش فرهنگی این مدارس در اصفهان

   

  نماز و ناهار   13-12

   

  نشست دوم: تحلیل محتوای کتاب های درسی تاریخ

   تالار اندیشه(طبقه همکف دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان)

  هیات رئیسه: دکتر حسین طلایی، دکتر کاویانی، خانم گلستانی، خانم حشمتی

   

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  زمان اجرا

  خانم دکتر طوبی فاضلی پور، پژوهشگر

  دانش­آموز درونگرا، چالش پیش روی معلمان

  (طرح درس بخش هنر و معماری عصر مغول و تیموری در کتاب تاریخ 2 رشته ادبیات و علوم انسانی با تکیه بر مشارکت دانش­آموزان درونگرا)

  15/13ـ13

  خانم دکتر سارا اسدپور، علوم تربیتی دانشگاه باهنر کرمان

  تحلیل محتوای کتاب درسی تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم بر اساس مؤلفه های تفکر انتقادی

  30/13ـ15/13

  رزا معماری، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش اراک

  بررسی محتوای کتاب تاریخ ایران و جهان(2): از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه

   از دو روش مک لافلین و گانینگ

  45/13ـ30/13

  مسیح جواهردهی، کارشناس تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا

  بررسی محتوای دروس پایه به روایت تاریخ شفاهی ایران

  14 45/13

  عبدالرضا کریمی، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش کرمان

  هویت ملی گمشده در کتاب  درسی تاریخ معاصر

  15/14 - 14

  پرسش وپاسخ و جمع بندی

  30/14ـ 15/14

   

   

   

  میزگرد موازی نشست دوم: تالار خواجو(دانشکده ادبیات ، طبقه سوم)

  عنوان میزگرد: نظام نوین آموزشی و چالش های آن در ایران، زمان اجراء :30/14 15/13

  مدیر میزگرد: دکتر بهمن شعبان زاده

  کارشناس مجری : دکتر احمدزاده

   

  اعضای میزگرد

  عناوین مقالات

  زمان اجرا

  مهرداد فردیار، پژوهشگر

  مروری بر تاریخچه آموزش درس تاریخ در دوره قاجار و پروگرام رسمی آن در تحصیلات متوسطه

   

  آمنه نجف زاده، پژوهشگر

  آموزش و مراکز علمی در ایران باستان

   

  زهرا مباشر امینی، دانشجوی دکتری تاریخ تمدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  مراکز علمی و آموزشی طبرستان در عصر علویان(250-316 ه-ق)

   

  امید اخوی، دانشجویدکتریتاریخ،دانشگاهشیراز

  واکاویتاثیرتصاویرکتابتاریخسال یازدهم (رشته ادبیات و علومانسانی)درانتقالمفاهیمبهدانشآموزان

   

  مسعود دادبخش،دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه خوارزمی

  نو­سازی آموزش­وپرورش در دوران رضا شاه و تأثیرات آن بر مدارس زرتشتی ایران

   

  دکتر حسین سلیمی

  مقایسه محتوای آموزش تاریخ در کتاب­های مطالعات اجتماعی چهارم و پنجم

   

   

  نشست سوم: از تاریخ آموزش تا آموزش تاریخ

  تالار اندیشه(طبقه همکف دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان)

  هیات رئیسه: دکتر رستمی نسب، دکتر رسولی، دکتر صالحی، خانم دکتر فاضلی پور

   

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  زمان اجرا

  امیر آریایی نژاد، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش زابل

  تجربیات معلمان تاریخ در ایجاد روحیه ی تحقیق  در تاریخ نزد دانش آموزان

  45/14ـ30/14

  اعظم کاظمی، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش اصفهان

  تاریخ اجتماعی و گرایش دانش آموزان به درس تاریخ

   

  00/15ـ45/14

  فاطمه مرتضوی، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش بجنورد

  راهکارهای ارتقای لذّت یادگیری در فرایند تدریس تاریخ و رویکردهای نوین در این حوزه

   

  15/15ـ00/15

  بهزاد جمادی، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش خرمدره، زنجان

  بررسی ضرورت واهداف شکل گیری سپاه دانش در آموزش و پرورش ایران دهه 40 هجری شمسی

  30/15ـ15/15

  فریده حشمتی، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش تهران

  نقش انجمن ایرانی تاریخ در گسترش دانش تاریخ

  بررسی موردی: دانش افزایی معلمان تاریخ

  45/15ـ 30/15

   

  پرسش و پاسخ و جمع بندی

  16-45/15

   

   

   

   

   

  میزگرد موازی نشست سوم : تالار خواجو(دانشکده ادبیات ، طبقه سوم)

  عنوان میزگرد : تجربه­ی زیسته­ی معلمان تاریخ، زمان اجراء : 45/15 30/14

  مدیر میزگرد : سرکار خانم فاطمه آهنگری

  کارشناس مجریان : سرکار خانم ملاحسنی، آقای نورالله پهلوان

   

   

  اعضای میزگرد

  عناوین مقالات

  زمان اجرا

  زهرا شریفات، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش امیدیه خوزستان

  نقشگردشعلمیدرتقویتیادگیریدرستاریخدرمدارس

   

  زهرا گلستانی، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش کرمان

  راهکارهایی برای هدایت و تشویق استعدادهای تحصیلی دانش آموزان در حوزه مطالعات تاریخی

   

  ملیحه توکلی، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش کرمان

  بررسی و تبیین تجربه آموزش دروس تاریخ متوسطه براساس بازدید از آثار مرتبط و اماکن تاریخی، فرهنگی

   

  فاطمه امیر جباری، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش قزوین

  راهکارهایارتقایلذتیادگیریدرفرایندتدریستاریخورویکردهاینویندراینحوزه : بررسی موردی روش ایفای نقش

   

  سعید صمدی پور، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش تهران

  تشکیل گروه های تلگرامی کلاسی، راهکاری برای بهبود آموزش تاریخ در مدارس

   

  امرالله امینی سمیرمی، دبیر تاریخ، آموزش و پرورش سمیرم

  کرمان در آیینه ی کلام باستانی پاریزی: «بررسیِ نقش و تاثیر استاد باستانی پاریزی در آموزش تاریخ با تاکید بر تاریخ محلی کرمان«

   

   

   

   

  مراسم اختتامیه: (تالار وحدت، دانشگاه شهید باهنر کرمان)

  زمان اجراء : 17 14

   

  نشست ویژه: تقدیر از اساتید و معلمان پیش کسوت تاریخ:

   

   

  1- عبدالرسولخیراندیش(دانشگاهشیراز)

  2- سیدشمس الدیننجمی (دانشگاهشهیدباهنر،کرمان)

  3 - فاطمه بیگمروح الامینی (پیشکسوتتاریخآموزشوپرورش،کرمان)

  4- سیدمحمدطیبی (پیشکسوتتاریخ،دانشگاهشهیدباهنر،کرمان)

  5- عزیزاللهصفا (پیشکسوتتاریخآموزشوپرورش،کرمان)

  6 -شهنازنادری (پیشکسوتتاریخآموزشوپرورش،کرمان)

   

   

  برنامه ویژه: بازدید از موزه آگیرا(گنجینه آموزش و پرورش استان کرمان)

  با اهدای بسته فرهنگی ویژه موزه(کتاب فروغ آگیرا) و پذیرایی  همایش ها
  شماره مطلب: 4805
  دفعات دیده شده: 741 | آخرین مشاهده: 8 ساعت پیش