فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ با همکاری گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برگزار کرد: نشست علمی-تخصصی با موضوع: مناسبات رسول الله (ص) با ایرانیان و زردشتیان شبه جزیره عربستان چاپ RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ با همکاری گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برگزار کرد:
نشست علمی-تخصصی با موضوع:
مناسبات رسول الله (ص) با ایرانیان و زردشتیان شبه جزیره عربستان انجمن ایرانی تاریخ با همکاری گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برگزار کرد:
  نشست علمی-تخصصی با موضوع:
  مناسبات رسول الله (ص) با ایرانیان و زردشتیان شبه جزیره عربستان

  دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 15:45

  با سخنرانی:
  جناب آقای حسین علی بیگی

  با حضور:
  اساتید و محققین برجستۀ تاریخ و اعضای شورای مرکزی انجمن ایرانی تاریخ استان کرمانشاه
  زمان: چهارشنبه 27 دی ماه 1396 ساعت 13:30-15
  مکان:
  سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی  نشست ها
  شماره مطلب: 4804
  دفعات دیده شده: 1088 | آخرین مشاهده: 2 ساعت پیش