فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ: بازخوانی تاریخ مکتوب بر اساس میراث شفاهی (بررسی نمونه موردی سقوط ساسانیان) نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ:
بازخوانی تاریخ مکتوب بر اساس میراث شفاهی
(بررسی نمونه موردی سقوط ساسانیان) انجمن ایرانی تاریخ:
  بازخوانی تاریخ مکتوب بر اساس میراث شفاهی
  (بررسی نمونه موردی سقوط ساسانیان)

  دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 15:14

  سخنران: دکتر اسماعیل شمس مکان: بزرگراه کردستان خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه

  گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی و انجمن ایرانی  برگزار کرد:
  بازخوانی تاریخ مکتوب بر اساس میراث شفاهی
  (نمونه موردی سقوط ساسانیان)
  سخنران: دکتر اسماعیل شمس
  زمان: یکشنبه اول بهمن 1396   ساعت: 14 تا 16
  مکان: بزرگراه کردستان خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه  خبر
  شماره مطلب: 4802
  دفعات دیده شده: 1109 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش