فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان مقاله همایش نکوداشت حمدالله مستوفی (تاریخ نگار،جغرافیدان و ادیب نامور) چاپ RSS
 • فراخوان مقاله
همایش نکوداشت حمدالله مستوفی
(تاریخ نگار،جغرافیدان و ادیب نامور) فراخوان مقاله
  همایش نکوداشت حمدالله مستوفی
  (تاریخ نگار،جغرافیدان و ادیب نامور)

  دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 14:30

  مهلت ارسال چکیده و مقاله تا تاریخ 5 اسفند ماه 1396

  باسمه تعالی
  فراخوان مقاله
  همایش نکوداشت حمدالله مستوفی
  )تاریخ نگار،جغرافیدان و ادیب نامور(
  عناوین و محورهای پیشنهادی:
  1.
  زمان و روزگار حمدالله مستوفی.
  2.
  نقش خاندان مستوفی در عرصه های مدیریتی و فرهنگی و تکوین شخصیت حمدالله مستوفی.
  3.
  موقعیت اداری و اجتماعی مستوفی و تاثیر آن در آفرینش آثار جغرافیایی و تاریخی.
  4.
  بررسی آثار حمدالله مستوفی.
  5.
  دیدگاه های مذهبی و کلامی حمدالله مستوفی.
  6.
  تاریخ نگاری حمدالله مستوفی.
  7.
  جغرافیای تاریخی در آثار حمدالله مستوفی.
  8.
  اهمیت جغرافیای سیاسی دوره ایلخانی در آثار حمدالله مستوفی.
  9.
  جغرافیای شهری و روستایی دوره ایلخانی در آثار حمدالله مستوفی.
  10.
  مقایسه آرامگاه مستوفی با بناهای آرامگاهی دوره ایلخانی.
  11.
  بنای تاریخی آرامگاه مستوفی و نقش آن در جغرافیای گردشگری قزوین.
  12.
  جایگاه تاریخ گزیده در نثر فارسی.
  13.
  مقایسه تاریخ گزیده با متون تاریخ عمومی.
  14.
  جایگاه ظفرنامه در آثار حماسی ایران.
  15.
  ویژگی سبک شناختی آثار حمدالله مستوفی.
  شرایط ارسال آثار:
  1-
  محققان و اندیشمندان می توانند با ورود به سایت www.ghazvin.farhang.gov.ir نسبت به تکمیل کاربرگ ثبت نام و همچنین بارگذاری مقاله خود اقدام نمایند.
  2-
  در تنظیم مقالات ساختار فنی و علمی متعارف اعم از چکیده،کلید واژه، ارجاعات داخل متن، فهرست پایانی،کتابنامه و ... رعایت شود.
  3-
  تلاش می شود در روز همایش مجموعه مقالات به صورت چاپ شده در اختیار پژوهشگران ارجمند قرار گیرد.
  گاهشمار:
  زمان برگزاری همایش: 30 فروردین ماه 1397
  آخرین مهلت چکیده و مقاله : 1396/12/5
  آدرس و نشانی دبیرخانه:
  قزوین، بلوارآزادگان،چهارراه غیاث آباد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین،دبیرخانه همایش نکوداشت حمدالله مستوفی، شماره های تماس: 33691404 -02833691412  خبر
  شماره مطلب: 4800
  دفعات دیده شده: 1361 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش