فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ به مناسبت صدمین سالگرد جنگ جهانی اول برگزار می کند: هم اندیشی «حیات اجتماعی ایران در سالهای جنگ جهانی اول» حضور تنها با هماهنگی دبیرخانه صورت می پذیرد چاپ RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ به مناسبت صدمین سالگرد جنگ جهانی اول برگزار می کند:
هم اندیشی «حیات اجتماعی ایران در سالهای جنگ جهانی اول»
حضور تنها با هماهنگی دبیرخانه صورت می پذیرد انجمن ایرانی تاریخ به مناسبت صدمین سالگرد جنگ جهانی اول برگزار می کند:
  هم اندیشی «حیات اجتماعی ایران در سالهای جنگ جهانی اول»
  حضور تنها با هماهنگی دبیرخانه صورت می پذیرد

  یکشنبه 1 بهمن 1396 ساعت 15:01

  با حضور: دکتر منصوره اتحادیه، دکتر حسین آبادیان، دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر مهدی کلهر، دکتر علی ططری، دکتر مسعود کوهستانی نژاد، دکتر ربابه معتقدی
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4796
  دفعات دیده شده: 849 | آخرین مشاهده: 7 ساعت پیش