فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
یکصد و دهمین سالگرد جنبش مشروطه در آذربایجان به روایت اسناد چاپ RSS
 • یکصد و دهمین سالگرد جنبش مشروطه در آذربایجان به روایت اسناد یکصد و دهمین سالگرد جنبش مشروطه در آذربایجان به روایت اسناد
  یکشنبه 1 بهمن 1396 ساعت 9:33

  دوشنبه، دوم بهمن ماه 1396 ساعت 8 صبح الی 12 محل برگزاری: تهران، بزرگراه شهید حقانی، چهار راه کوشا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (آرشیو ملی)

  با رونمایی از آثار
  باکو و انقلاب مشروطیت ایران تالیف رسول پورزمانی
  روزشمار محاصره تبریز و اعاده مشروطیت بر اساس اسناد منتشر نشده تحقیق و تدوین سجاد جمشیدیان نادر پروانه
  مشروطیت و شیخ اسماعیل هشترودی تالیف احد علّامی
  درخوشاب در تاریخ مشروطیت آذربایجان سروده پروین آشتیانی
  درجه علمی مقالات
  ISC


  جهت ثبت نام و دریافت گواهی حضور: نام، نام خانوادگی، کدملی، شماره تماس و آدرس ایمیل خود را به .
  دبیرخانه همایش ارسال نمایید.

  mahtab.asnad@gmail.com
  hamayesh@diyarekohan.net  خبر
  شماره مطلب: 4794
  دفعات دیده شده: 787 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش