فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
درس گفتارهای تربیت مربی در تاریخ شفاهی مجری کارگاه: فائزه توکلی نسخه چاپی RSS
 • درس گفتارهای تربیت مربی در تاریخ شفاهی
مجری کارگاه: فائزه توکلی درس گفتارهای تربیت مربی در تاریخ شفاهی
  مجری کارگاه: فائزه توکلی

  چهارشنبه 27 دی 1396 ساعت 15:55

  زمان: چهارشنبه های هر هفته از 4 بهمن تا 16 اسفند ساعت 15-17 هفت جلسه دو ساعته مکان: ساختمان آرشیو ملی، طبقه هفتم سالن پرهام

  تاریخ شفاهی  در تدوین تاریخ معاصرنقشی تکمیلی وکاربردی دارد، تدوین روایت سیاست مداران وفعالان عرصه اجتماعی، اقتصادی وتحلیل روایت و گفتمان آنان در بازخوانی سیاست سازمانها و نهادها و مدیران نقش  بسیار مهمی دارد. تاریخ شفاهی ، می تواند با ورود به حوزه های گوناگون ونهادهای اجتماعی به تبیین علل وعوامل تحولات گوناگون وحیاتی جامعه بپردازد و مسائل ومشکلات مختلف را بازشناسی کند و پیش از آنکه چراغ راه آیندگان باشد، چراغ راه حال باشد و بتواند در تصحیح و اصلاح فرآیندها  و کنش ها سهیم باشد.در این حوزه پژوهشی مهم ضرورت آموزش دوستداران این حوزه تخصصی به منظور انجام صحیح مراحل آن در تمامی مراحل از مصاحبه و تدوین و ارایه اهمیت تام دارد ، در این راستا انجمن ایرانی تاریخ طرح درسی از انجام آن ارایه می دهد . در پایان به شرکت کنندگان گواهی مربی تاریخ شفاهی ارایه خواهد شد.


  جلسه اول : معانی و مفاهیم تاریخ شفاهی و ضرورت و اهمیت تاریخ شفاهی

  جلسه دوم: روش شناسی تاریخ شفاهی

  جلسه سوم:  مصاحبه درتاریخ شفاهی: اهداف مصاحبه/ مصاحبه نامه/ انواع مصاحبه در تاریخ شفاهی

  جلسه چهارم: نوع شناسی سئوال های مصاحبه/ مراحل مصاحبه

  جلسه پنجم: زبان بدن و فرا زبان در تاریخ شفاهی

  جلسه ششم : تاریخ نگاری تاریخ شفاهی

  جلسه هفتم: اعتبار یابی در تاریخ شفاهی

  جلسه هشتم: ارایه طرح و گزارش تاریخ شفاهی با تکیه بر کاربردهای آن 

  زمان: چهارشنبه های هر هفته از 4 بهمن تا 16 اسفند ساعت 15-17
  هفت جلسه دو ساعته
  مکان: ساختمان آرشیو ملی، طبقه هفتم سالن پرهام
  هزینه ثبت نام 150 هزار تومن
  برای اعضای انجمن ایرانی تاریخ 120 هزار تومن  کارگروهها
  شماره مطلب: 4793
  دفعات دیده شده: 1518 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش