فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تحولات دین داری در ایران پس از انقلاب سخنران: دکتر محمدرضا طالبان نسخه چاپی RSS
 • تحولات دین داری در ایران پس از انقلاب
سخنران:
دکتر محمدرضا طالبان تحولات دین داری در ایران پس از انقلاب
  سخنران:
  دکتر محمدرضا طالبان

  یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 15:29

  زمان: یکشنبه 24 دی ماه 1396 ساعت 14 تا 16

  مکان: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند (64 غربی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه  خبر
  شماره مطلب: 4787
  دفعات دیده شده: 907 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش