فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
جناب آقای دکتر علیرضا ملایی توانی انتصاب شایسته جنابعالی به سمت معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را تبریک گفته و امیدواریم در تحقق ماموریتهای علمی و پژوهشی موفق باشید. هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • جناب آقای دکتر علیرضا ملایی توانی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را تبریک گفته و امیدواریم در تحقق ماموریتهای علمی و پژوهشی موفق باشید.
هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ جناب آقای دکتر علیرضا ملایی توانی
  انتصاب شایسته جنابعالی به سمت معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را تبریک گفته و امیدواریم در تحقق ماموریتهای علمی و پژوهشی موفق باشید.
  هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ

  یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 11:33

  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4786
  دفعات دیده شده: 319 | آخرین مشاهده: 4 روز پیش