فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
امروز در تاریخ جمعه 22 دی 1396 هجری شمسی؛ 24 ربیع الثانی 1439 هجری قمری؛ 12 ژانویه 2018 میلادی نسخه چاپی RSS
 • امروز در تاریخ
  جمعه 22 دی 1396 هجری شمسی؛ 24 ربیع الثانی 1439 هجری قمری؛
  12 ژانویه 2018 میلادی

  شنبه 23 دی 1396 ساعت 8:34

  در بیست و چهارم ربیع الثانی سال 837 هجری قمری، سید قاسم االنوار شاعر معروف عهد تیموری درگذشت. او زادهتبریز بود و از بزرگان علم و دانش کسب کرد. او ابتدا در هرات تدریس راآغاز کرد و شهرتی بدست آورد و شاگردان و مریدانش از شهرهای مختلف نزد وی می آمدند. او پس از این کهمورد سوء ظن شاهرخ تیموری قرار گرفت، به سمرقند کوچ کرد. آثار ادبی قاسم الانوار شامل یک دیوان غزل و چندین مثنوی است که نسخه های خطی آنها موجود است. رساله های انیس العارفین و انیس العاشقین از جمله آثار این شاعر ایرانی است.

   

  در دوازدهم ژانویه سال 1665 میلادی، پی­یر دو فرما ریاضیدان فرانسوی درگذشت. او بانی نظریه مدرن اعداد و احتمالات است. فرما در باب اعداد صحیح قضایای متعددی بیان کرده است و بسیاری از آنها توسط ریاضیدانان بعدی به اثبات رسیده است. او پیش از دکارت، اصول هندسه تحلیلی را وضع کرد. اما بیشترین شهرت پی­یر دو فرما به سبب تحقیق درباره اعداد صحیح و ارائه نظریه های بنیادی در این باب است.

   

  در بیست و چهارم ربیع الثانی سال 1266 هجری قمری، محمدباقر میرزا خسروی کرمانشاهی شاعر عصر قاجار متولد شد. او نوه محمدعلی میرزا دولتشاه شاهزاده قاجار بود. محمدباقر در اکثر علوم دینی و ادبی مهارت داشت و تالیفاتی به فارسی دارد که بیشتر آنها هنوز چاپ نشده اند. شمس و طغری از آن جمله است.

   

  در بیست و دوم دی سال 1284 هجری قمری، مظفرالدین شاه قاجار فرمان تشکیل عدالتخانه را صادر کرد. این امر با پافشاری مردم، روحانیون و مشروطه خواهان محقق شد.  امروز در تاریخ
  شماره مطلب: 4784
  دفعات دیده شده: 290 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش