فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
امروز در تاریخ دوشنبه 18 دی 1396 هجری شمسی؛ 20 ربیع الثانی 1439 هجری قمری؛ 8 ژانویه 2018 میلادی نسخه چاپی RSS
 • امروز در تاریخ
  دوشنبه 18 دی 1396 هجری شمسی؛ 20 ربیع الثانی 1439 هجری قمری؛
  8 ژانویه 2018 میلادی

  شنبه 23 دی 1396 ساعت 8:28

  در هشتم ژانویه سال 1643 میلادی، گالیله منجم و ریاضیدان مشهور ایتالیایی درگذشت. نظریات او درباره کرات آسمانی و منظومه شمسی اساس نظریات بطلمیوس را نفی کرد و به همین علت مورد تکفیر دربار پاپ قرار گرفت و به ناچار در دادگاه از نظریه حرکت زمین تبری جست. دانشمندان ایرانی نزدیکبه دو قرن پیش از گالیله به کروی بودن زمین پی برده بودند.

   

  در بیستم ربیع الثانی سال 1134 هجری قمری، لطفعلی بیگ آذر بیگدلی از شاعران معروف ایران در قرن دوازدهم هجری قمری، متولد شد. او با هاتف و مشتاق اصفهانی و برخی استادان دیگر که دوره بازگشت ادبی را آغاز کردند، همعصر بود. وی در سرودن قصیده، غزل و ترانه از روش شاعران قدیم پارسی گوی پیروی می کرد و در سخن سرایی، شعرشناسی و اطلاع بر احوال و اشعار شعرا تبحری بسزا داشت. آتشکده آذر و منظومه یوسف و زلیخا از آثار لطفعلی بیگ آذر است.

   

  در هجدهم دی سال 1299 هجری شمسی، آیت الله سید محمد طباطبایی از رهبران مذهبی مشروطیت درگذشت. او در عتبات از یاران خاص میرزای شیرازی بود و در تهران همراه با آیت الله بهبهانی از رهبران نهضت مشروطه به شمار می رفت.   امروز در تاریخ
  شماره مطلب: 4780
  دفعات دیده شده: 130 | آخرین مشاهده: 5 روز پیش