فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
امروز درتاریخ جمعه 15 دی 1396 هجری شمسی؛ 17 ربیع الثانی 1439 هجری قمری؛ 5 ژانویه 2018 میلادی نسخه چاپی RSS
 • امروز درتاریخ
  جمعه 15 دی 1396 هجری شمسی؛ 17 ربیع الثانی 1439 هجری قمری؛
  5 ژانویه 2018 میلادی

  چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت 15:39

  در هفدهم ربیع الثانی سال 356 هجری قمری، احمد بن بویه معزالدوله از بنیانگذاران دیالمه درگذشت. او در حدود بیست و دو سال حکومت کرد و به مقام امیرالامرایی بغداد هم رسید. به دستور معزالدوله بر دیوارهای شهر بغداد لعن معاویه و دیگر ظلم کنندگان به خاندان پیامبر اکرم (ص) را نگاشته بودند.

   

  در پنجم ژانویه سال 1691 میلادی، نخستین اسکناس در اروپا چاپ شد. این اسکناس را بانک استکهلم به بازار عرضه کرد. تا پیش از آن مبادلات نقدی به وسیله سکه های بزرگ در اروپا انجام می شد. واژه اسکناس از آسینیا گرفته شده که نام پول کاغذی بود که در زمان انقلاب فرانسه به عنوان وثیقه ارزی از جانب دولت منتشر شد.

   

  در پنج ژانویه سال 1713 میلادی، ژان شاردن سیاح و شرق شناس فرانسوی درگذشت. او پس از آموختن زبان های فارسی و ترکی به عنوان بازرگان سلطنتی مقرب دربار صفوی شد و طی اقامت در ایران مطالعات و مشاهداتش را تالیف کرد. شازده با ارائه شیوه نوین انتقادی و تاریخی خود، دانش ایرانشناسی را در غرب بنیان نهاد. سفرنامه او در ده جلد به تعریف و توصیف جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران اختصاص دارد.

   

  در هفدهم ربیع الثانی سال 1325 هجری قمری، روزنامه صوراسرافیل به مدیریت میرزا جهانگیرخان شیرازی و میرزا قاسم تبریزی منتشر شد. صور اسرافیل از روزنامه های صدر مشروطیت بود و از برجسته ترین نشریات این دوره هم به شمار می رفت. مهم ترین مقالات این روزنامه به قلم علامه علی اکبر دهخدا چاپ می شد که تحت عنوان «چرند و پرند» به چاپ می رسید. نویسندگان این نشریه بارها به علت حملات شدید دربار و مستبدان تحت تعقیب قرار گرفتند. سرانجام پس از واقعه به توپ بستن مجلس و برقراری استبداد صغیر به دستور محمد علیشاه قاجار؛ صور اسرافیل هم تعطیل شد و میرزا جهانگیرخان در باغشاه اعدام گردید.

   

  در پنجم دی 1332 هجری شمسی، تغییراتی در سیستم اتوبوسرانی تهران ایجاد شد که عبارت بودند از: رواج بلیت ژتونی (پولک فلزی)، ایجاد باجه بلیت فروشی و استفاده از اتوبوس مرسدس بنز که دولت وقت از آلمان وارد کرده بود. به علاوه، خطوط اتوبوسرانی تغییر شماره داد و بر حسب شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی بودن مسیر، ردیف بندی شد. پیش از این، هر اتوبوس و یا هر چند اتوبوس متعلق به یک فرد حقیقی بود و سیستم اتوبوس رانی فاقد نظم و ترتیب و براساس تصمیم راننده تنظیم می شد. از مسافران هم پول نقد (یک قران) دریافت می شد که خرد کردن پول، وقت گیر بود. این تغییرات، نظام اتوبوس رانی شهری را کمابیش منظم کرد.   امروز در تاریخ
  شماره مطلب: 4775
  دفعات دیده شده: 187 | آخرین مشاهده: 9 ساعت پیش