فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نقد تخصصی کتاب تاریخ نگاری و عکاسی نسخه چاپی RSS
 • نقد تخصصی کتاب تاریخ نگاری و عکاسی نقد تخصصی کتاب تاریخ نگاری و عکاسی
  چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت 13:45

  ناقدان: دکتر ابراهیم موسی پور و دکتر علیرضا ملایی توانی با حضور مترجم اثر: محمد غفوری چهارشنبه 4 بهمن ماه 1396 ساعت: 13:30 تا 15:30

  انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشگاه علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  برگزار می کند:
  چهارشنبه 4 بهمن ماه 1396 ساعت: 13:30 تا 15:30
  مکان:بزرگراه کردستان، خیابان آئینه وند (64 غربی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه  خبر
  شماره مطلب: 4772
  دفعات دیده شده: 993 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش