فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
هفتمین همایش ملی موزه علم و فناوری ایران: میراث علم و جامعه با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد نسخه چاپی RSS
 • هفتمین همایش ملی موزه علم و فناوری ایران: میراث علم و جامعه 
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد هفتمین همایش ملی موزه علم و فناوری ایران: میراث علم و جامعه
  با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد

  چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت 9:45

  خانم دکتر صفورا برومند از اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ و دکتر ویدا همراز از اعضای کارگروه تاریخ و رسانه انجمن ایرانی تاریخ به ارائه سخنرانی پرداختند.

  هفتمین همایش ملی موزه علم و فناوری ایران: میراث علم و جامعه در روزهای ۱۲ تا ۱۴ دیماه 1396 در محل موزه ارتباطات برگزار شد.

  محورهای همایش عبارت بودند از:

  موزه و میانجیگری علم و جامعه،

  موزه و بازنمایی علم و فناوری،

  علم و دانش ضمنی بومی ایرانی

  علاوه بر نشست ها، کارگاه های علمی با حضور پژوهشگران ایرانی و میهمانان خارجی برگزار شد. در این همایش، سرکار خانم دکتر ویدا همراز و سرکار خانم دکتر صفورا برومند از اعضای کارگروه تاریخ و رسانه انجمن ایرانی تاریخ به ارائه سخنرانی پرداختند.

  مقالات واجد ویژگی مقالات علمی  پژوهشی این همایش در فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی منتشر خواهند شد.  خبر
  شماره مطلب: 4769
  دفعات دیده شده: 1089 | آخرین مشاهده: 4 روز پیش