فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
حضور اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ خانم دکتر صفورا برومند و دکتر عباس برومند اعلم در همایش مناسبات ایران و هند در کنگره تاریخ دانان علیگره چاپ RSS
 • حضور اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ 
خانم دکتر صفورا برومند
و دکتر عباس برومند اعلم
در همایش مناسبات ایران و هند در کنگره تاریخ دانان علیگره حضور اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
  خانم دکتر صفورا برومند
  و دکتر عباس برومند اعلم
  در همایش مناسبات ایران و هند در کنگره تاریخ دانان علیگره

  چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت 9:36

  زمان: 29 و 30 دسامبر 2017 برابر با 8 و 9 دی ماه 1396 مکان: دانشگاه جاداوپور کلکته

  همایش مناسبات ایران و هند، طی روزهای 29 و 30 دسامبر 2017 برابر با 8 و 9 دی ماه 1396 در دانشگاه جاداوپور کلکته برگزار شد. این همایش بخشی از برنامه کنگره سالانه انجمن تاریخ دانان علیگره بود. در این همایش بیش از بیست سخنرانی ارائه و مباحث مرتبط با مناسبات ایران و هند از عصر باستان تا دوران معاصر بررسی شد. سرکار خانم دکتر صفورا برومند، سرکارخانم دکتر الهام ملک زاده و جناب آقای دکتر عباس برومند اعلم در این همایش به ارائه سخنرانی پرداختند. در حاشیه این همایش و طی گفتگوی استادان ایرانی با اعضای هیأت مدیره انجمن تاریخ دانان علیگره، زمینه برگزاری نشست های مشترک مرتبط با تاریخ ایران و هند مد نظر قرار گرفت. با توجه به پیشینه تاریخی شهر کلکته و اهمیت آن به عنوان پایتختی دویست ساله در دوران حکومت بریتانیا در هند، از آثار تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این شهر نیز به بازدید به عمل آمد.   خبر
  شماره مطلب: 4768
  دفعات دیده شده: 942 | آخرین مشاهده: 15 ساعت پیش