فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار میکند: پیوند سیاست و پزشکی در قرون میانه نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار میکند:
پیوند سیاست و پزشکی در قرون میانه انجمن ایرانی تاریخ برگزار میکند:
  پیوند سیاست و پزشکی در قرون میانه

  یکشنبه 10 دی 1396 ساعت 14:43

  سخنران: دکتر عباس احمدوند عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، نایب رئیس انجمن ایرانی تاریخ اسلام دوشنبه 18 دی ماه 1396 ساعت 14 تا 16 مکان: سازمان اسناد ملی، خیابان کوشا، سالن پرهام
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4760
  دفعات دیده شده: 887 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش