فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: کارگاه آموزشی مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری؛ نقد و تحلیل منابع تاریخنگارانه (1) چاپ RSS
  • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
کارگاه آموزشی
مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری؛
نقد و تحلیل منابع تاریخنگارانه (1) انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
    کارگاه آموزشی
    مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری؛
    نقد و تحلیل منابع تاریخنگارانه (1)

    یکشنبه 10 دی 1396 ساعت 12:54

    دکتر علیرضا ملایی توانی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) زمان برگزاری: سه شنبه 26 دی 1396 ساعت 9-16 مکان: بزرگراه حقانی، تقاطع حصاری و کوشا، ساختمان آرشیو ملی ایران سالن پرهام

    محورها:
    تفاوت منابع تاریخی و منابع تاریخنگارانه
    نقد منابع تاریخ نگارانه
    رخداد تاریخی: حادثه یا فرایند
    مسائل روش شناسی تاریخی
    مسائل معرفت شناسی تاریخی
    تاریخ نگری، عینیت، گزینش
    مورخ، تاریخ پژه
    روایت تاریخی
    کنش گفتار مورخان
    دانش و شبه دانش در تاریخ
    نقد گفتمانی
    تحلیل محتوا    خبر
    شماره مطلب: 4758
    دفعات دیده شده: 211 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش