فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: کارگاه آموزشی مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری؛ نقد و تحلیل منابع تاریخنگارانه (1) نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
کارگاه آموزشی
مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری؛
نقد و تحلیل منابع تاریخنگارانه (1) انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  کارگاه آموزشی
  مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری؛
  نقد و تحلیل منابع تاریخنگارانه (1)

  یکشنبه 10 دی 1396 ساعت 12:54

  دکتر علیرضا ملایی توانی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) زمان برگزاری: سه شنبه 26 دی 1396 ساعت 9-16 مکان: بزرگراه حقانی، تقاطع حصاری و کوشا، ساختمان آرشیو ملی ایران سالن پرهام

  محورها:
  تفاوت منابع تاریخی و منابع تاریخنگارانه
  نقد منابع تاریخ نگارانه
  رخداد تاریخی: حادثه یا فرایند
  مسائل روش شناسی تاریخی
  مسائل معرفت شناسی تاریخی
  تاریخ نگری، عینیت، گزینش
  مورخ، تاریخ پژه
  روایت تاریخی
  کنش گفتار مورخان
  دانش و شبه دانش در تاریخ
  نقد گفتمانی
  تحلیل محتوا  خبر
  شماره مطلب: 4758
  دفعات دیده شده: 1122 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش