فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
برنامه تجلیل از اعضای فعال دانشجویی همایش بین المللی محمد بن رکریای رازی چاپ RSS
 • برنامه تجلیل از اعضای فعال دانشجویی همایش بین المللی محمد بن رکریای رازی برنامه تجلیل از اعضای فعال دانشجویی همایش بین المللی محمد بن رکریای رازی
  شنبه 9 دی 1396 ساعت 10:38

  با حضور دانشجویان عضو انجمن ایرانی تاریخ ایران و تاریخ اسلام در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی روز سه شنبه 5 دی 1396 برگزار شد.
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4756
  دفعات دیده شده: 34 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش