فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار می شود: چالش های مطالعات تاریخ نگاری اسلامی: رویکردها و روش ها نسخه چاپی RSS
 • با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار می شود:
چالش های مطالعات تاریخ نگاری اسلامی: رویکردها و روش ها با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان برگزار می شود:
  چالش های مطالعات تاریخ نگاری اسلامی: رویکردها و روش ها

  شنبه 9 دی 1396 ساعت 10:06

  با حضور: دکتر زهیر صیامیان گرجی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران زمان: شنبه 9 دی 1396 ساعت 12 تا 14 مکان: سالن شورای دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4755
  دفعات دیده شده: 1308 | آخرین مشاهده: 14 ساعت پیش