فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود: کارگاههای هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران نسخه چاپی RSS
 • با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود:
کارگاههای هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود:
  کارگاههای هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران

  شنبه 9 دی 1396 ساعت 9:23

  1. کارگاه "ارزیابی ریسک مخاطرات محیطی در تهران" دکتر مهدی زارع استاد پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله 2. کارگاه "هنر در موزه های علوم و فناوری" صوفی بیشولز مدیر روابط بین الملل یونیور سایتس فرانسه 3. کارگاه "نقش موزه های علوم و تاریخ طبیعی در بهبود فهم عمومی از علم و رابطه متقابل علم و عموم" دکتر برایان ای.وین دکترای مطالعات علم و استاد دانشگاه لنکستر 4. کارگاه "ارتباطات علم و افزایش مشارکت جویی عموم و علم" دکتر گولتکین چکماکچی، دکترای آموزش علوم
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4749
  دفعات دیده شده: 788 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش