فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
جلسه بررسی و نقد سه اثر با سه نویسنده آن در انجمن ایرانی تاریخ در زاهدان برگزار گردید چاپ RSS
 • جلسه بررسی و نقد سه اثر با سه نویسنده آن در انجمن ایرانی تاریخ در زاهدان برگزار گردید جلسه بررسی و نقد سه اثر با سه نویسنده آن در انجمن ایرانی تاریخ در زاهدان برگزار گردید
  شنبه 9 دی 1396 ساعت 9:14

  در این جلسه که روز سه شنبه 5 دی ماه در دانشکده ادبیات دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد سه کتاب از سه نویسنده با عناوین "پژوهشی در تاریخ بلوچستان-ماجرای دادشاه"، "بلوچستان در عصر قاجار" و "رمان تاریخی نیلک" و مرتبط با سیستان و بلوچستان نقد و بررسی شدند و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4748
  دفعات دیده شده: 813 | آخرین مشاهده: 22 ساعت پیش