فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
سی امین شماره فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی منتشر شد سال هشتم، زمستان 1395 نسخه چاپی RSS
 • سی امین شماره فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی منتشر شد
سال هشتم، زمستان 1395 سی امین شماره فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی منتشر شد
  سال هشتم، زمستان 1395

  سه‌شنبه 5 دی 1396 ساعت 10:53

  "مطالعۀ تطبیقی اجرای آیینی کَتَک و سماع مولویه از منظر تاریخی" پینکی چادها، فهیمه دانشگر، پریسا شاد قزوینی، ابوالقاسم دادور؛ "واکاوی تغییرات مفهومی هنر اسلامی در مجموعه های موزه ای" مریم دشتی زاده، اصغر جوانی، فرزان سجودی؛ "گرایش امان الله خان اردلان به شیخیه: علل و پیامدهای آن" محسن رحمتی، پرستو مظفری؛ "سیاست های زبانی پهلوی اول در کردستان و پیامدهای آن (با تأکید بر مدارس)" حسین رسولی، رضا دهقانی، علیرضا کریمی؛ "بازخوانی مفهوم آزادی در مطبوعات مشروطه (1324-1327 ق)" مهدی رفعتی پناه مهرآبادی، دکتر کریم سلیمانی دهکردی؛ "صنعت چاپ در شبه قاره هند: رسانۀ تقابل و تعامل فرهنگی متقابل بریتانیا و جامعۀ هند" جمشید نوروزی، محمد عباسی، صفورا برومند؛
  بدون شرح


  نشریات
  شماره مطلب: 4745
  دفعات دیده شده: 850 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش


pdf   فایل پی دی اف شماره سی فصلنامه | حجم فایل: 320.78 KB
pdf   فایل مقالات شماره سی فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی | حجم فایل: 2.32 MB
pdf   فایل پی دی اف شماره سی فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی | حجم فایل: 320.78 KB
pdf   فایل چکیده های انگلیسی مقالات سی امین فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی | حجم فایل: 320.78 KB