فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه گیلان برگزار می شود: نقش اسناد آرشیوی در بازنمایی نوین جنبش جنگل نسخه چاپی RSS
 • با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه گیلان برگزار می شود:
نقش اسناد آرشیوی در بازنمایی نوین جنبش جنگل با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه گیلان برگزار می شود:
  نقش اسناد آرشیوی در بازنمایی نوین جنبش جنگل

  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 15:24

  سخنرانان: دکتر عباس پناهی (عضو هیات علمی پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان) "تجزیه و تحلیل تاثیر اسناد جنبش جنگل بر قلمرو پژوهش های تاریخ معاصر" دکتر قربانعلی کنارودی عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران "تجزیه و تحلیل سندشناسی جنبش جنگل" علی امیری "طبقه بندی موضوعی اسناد جنبش جنگل" زمان: یک شنبه 10 دی ماه 1396 ساعت 10 الی 12 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان (تقاطع غیر همسطح انتظام، بلوار شیون فومنی، جنب مزار میرزا کوچک خان)
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4743
  دفعات دیده شده: 995 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش