فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود: تحولات دین داری در ایران پس از انقلاب چاپ RSS
 • با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود:
تحولات دین داری در ایران پس از انقلاب با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود:
  تحولات دین داری در ایران پس از انقلاب

  شنبه 2 دی 1396 ساعت 15:57

  سخنران: دکتر محمدرضا طالبان زمان:یک شنبه 24 دی ماه 1396 ساعت: 14 تا 16 مکان:بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4739
  دفعات دیده شده: 818 | آخرین مشاهده: 11 ساعت پیش