فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود: تاریخ و تصویر تاملاتی پیرامون پیوند فلسفه تاریخ و فلسفه عکاسی نسخه چاپی RSS
 • با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود:
تاریخ و تصویر
تاملاتی پیرامون پیوند فلسفه تاریخ و فلسفه عکاسی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود:
  تاریخ و تصویر
  تاملاتی پیرامون پیوند فلسفه تاریخ و فلسفه عکاسی

  شنبه 2 دی 1396 ساعت 15:51

  سخنران: دکتر داریوش رحمانیان یک شنبه 10 دی ماه 1396 ساعت 14 تا 16 مکان: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4738
  دفعات دیده شده: 734 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش