فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
جلسه انجمن ایرانی تاریخ شعبه سیستان و بلوچستان روز دوشنبه ۲۷ آذر در دفتر گروه تاریخ دانشگاه س و ب برگزار گردید. چاپ RSS
 • جلسه انجمن ایرانی تاریخ شعبه سیستان و بلوچستان روز دوشنبه ۲۷ آذر در دفتر گروه تاریخ دانشگاه س و ب برگزار گردید. جلسه انجمن ایرانی تاریخ شعبه سیستان و بلوچستان روز دوشنبه ۲۷ آذر در دفتر گروه تاریخ دانشگاه س و ب برگزار گردید.
  شنبه 2 دی 1396 ساعت 14:57

  جلسه انجمن ایرانی تاریخ شعبه سیستان و بلوچستان روز دوشنبه ۲۷ آذر در دفتر گروه تاریخ دانشگاه س و ب برگزار گردید در این جلسه چهار چوبهای اصلی همایش نهایی شده و قرار شد برای ثبت در پایگاه داده های جهان اسلام مکاتبات انجام پذیرد همچنین مقرر گردید جلسه نشست آذر ماه پیرامون بررسی آثار دکتر سپاهی و رمان نیلگ بزودی اعلام گردد
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4737
  دفعات دیده شده: 957 | آخرین مشاهده: 22 ساعت پیش