فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود گرامیداشت زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی نسخه چاپی RSS
 • با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود 
گرامیداشت زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود
  گرامیداشت زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی

  شنبه 2 دی 1396 ساعت 14:38

  با سخنرانی دکتر محمد جعفر یاحقی و دکتر نجم الدین گیلانی و نقالی استاد امیر صادقی
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4736
  دفعات دیده شده: 1055 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش