فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد مراسم نخستین دوره اهدای جایزه دکتر حسین الهی در زمینه مطالعات تاریخ ایران باستان چاپ RSS
 • با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد
مراسم نخستین دوره اهدای جایزه دکتر حسین الهی در زمینه مطالعات تاریخ ایران باستان با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد
  مراسم نخستین دوره اهدای جایزه دکتر حسین الهی در زمینه مطالعات تاریخ ایران باستان

  شنبه 2 دی 1396 ساعت 14:30

  به همت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه ای خراسان
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4735
  دفعات دیده شده: 941 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش