فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
گزارش نشست علمی «نخستین رویارویی تمدن ایرانی – اسلامی با تمدن غربی» چاپ RSS
 • گزارش نشست علمی «نخستین رویارویی تمدن ایرانی – اسلامی با تمدن غربی» گزارش نشست علمی «نخستین رویارویی تمدن ایرانی – اسلامی با تمدن غربی»
  شنبه 2 دی 1396 ساعت 10:29

  مکان : سالن همایش علامه طباطبایی آموزش و پرورش منطقه 2 روز و زمان : 26 آذر ماه 1396 ساعت 10 صبح
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4731
  دفعات دیده شده: 702 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش