فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: درس گفتار تاریخ مسیحیت در ایران چاپ RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
درس گفتار
تاریخ مسیحیت در ایران انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  درس گفتار
  تاریخ مسیحیت در ایران

  شنبه 2 دی 1396 ساعت 10:21

  مدرس: دکتر صفورا برومند عضو هیات علمی گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زمان: چهارشنبه 13 و 20 دی 1396 ساعت 9-13
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4730
  دفعات دیده شده: 702 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش