فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
همایش دانش موضوعی-تربیتی آموزش تاریخ در پایگاه استنادی جهان اسلام با کد اختصاصی همایش: ۲۰۵۰۵-۹۶۱۷۱ثبت گردید. نسخه چاپی RSS
 • همایش دانش موضوعی-تربیتی آموزش تاریخ در پایگاه استنادی جهان اسلام با کد اختصاصی همایش: ۲۰۵۰۵-۹۶۱۷۱ثبت گردید. همایش دانش موضوعی-تربیتی آموزش تاریخ در پایگاه استنادی جهان اسلام با کد اختصاصی همایش: ۲۰۵۰۵-۹۶۱۷۱ثبت گردید.
  سه‌شنبه 28 آذر 1396 ساعت 16:40

  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4728
  دفعات دیده شده: 257 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش