فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
چهارمین کنگره ایرانی تاریخدانان از نگاه مطبوعات نسخه چاپی RSS
 • چهارمین کنگره ایرانی تاریخدانان از نگاه مطبوعات چهارمین کنگره ایرانی تاریخدانان از نگاه مطبوعات
  شنبه 25 آذر 1396 ساعت 13:12

  روزنامه صبح امروز گزارشی با عنوان "تاریخ سرنوشت ملت ها را تعیین می کند" در رابطه با چهارمین کنگره تاریخدانان در خراسان منتشر کرد.
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4715
  دفعات دیده شده: 1438 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش